Aylık arşivler: Nisan 2013

Kocamın Babasına Kendimi Sevdirme Celbi

Bir kimseye karşı kendini sevdirmek konusunda muzdarip olan bir kimse sabah namazının ardından 3 vakıa suresi ve ardından aşağıdaki azimeti okumaya devam ederse kısa zamanda kendisine bu yöndeki haceti görülür. Allah’tan önemli bir dileği olan kimse aynı şekilde sabah akşam okumaya devam ederse kısa zamanda dileğine kavuşması umulur. Vakıa suresinin ardından okunması gereken duası:
Bismillâhirrahmânirrahîm*
Allâhümme innî es-elüke Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh Yâ Fettâh, Yâ Rezzâk, Yâ Vehhâb, Yâ Mu’tî, Yâ Ğaniyyü, Yâ Muğnî, Yâ Kerîmü, Yâ Zettavli, Yâ Bâsitü Yâ Vedûdü, Yâ Cevâdü, Yâ Kâfî, Yâ hakku, Yâ Kayyûmü, Yâ Vâcidü, Yâ Mevcûdü, Yâ Vâhidü, Yâ Ahadü, Yâ Berrü, Yâ Rahmânü, Yâ Rahîmü Yâ Vâsiu, Yâ Münımü, Yâ Mütefaddilü, Yâ Hannânü, Yâ Mennânü, Yâ Bedîus semâvâti vel ardi Yâ ni’mel Mevlâ ve ni’men nasîr*
İn tes-tefthû fekad-câekümül-fethu ve in tentehû fe hüve hayrul leküm ve in teûdû neud ve len tuğniye anküm fietüküm şey’en ve lev kesürat ve ennellâhe meal mü’minin*
İnna fetahna leke fetham mübina
Li-yağfira lekellâhü mâ tekaddeme min zembike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke siratan müstekîmâ*
Ve yensurakellâhü narsan azîzâ*
Nasrün minellâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn*
Allâhümme innî es-elüke Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ Vâhidü, Yâ Ahadü Yâ Ferdü, Yâ Samedü, Yâ Ğaniyyü, Yâ Müğnî, bi-Mehmehûbin, mehmehûbin zil-lutfil hafiyi bi-sa’sain sa’sain zinnûri vel-behâi bi-sehsehûbin, seh-sehûbin zil-ızziş-şâmihil-lezî lehül-azametü vel kibriyâü li-tahtahûbin, tahtahûbin lühûbin, zinnûri vel-burhêni vel kudretis-sultân*
Allâhümme innî es-elüke bismikel mürtefi-ıllezî a’tayte limen şi’te min evliyâike ve elhemtehû li-esfiyâike min enbiyâike en-tü’tînî bi-rızkın min ındike tüğnî bihî fakrî ve tagtaubihî alâikaş-şeytâni min kalbî inneke entel hannânül mennânül vehhâbül berrür rezzâkul fettâhul bâsitül cevâdül kâfîl ğaniyyül muğnil kerîmül mu’tîl latîfül vâsiuş-şekûrü zül-fadli ven-niami vel-kerem*
Allâhümme innî es-elüke bi-hakkıke ve hakki hakkıke ve bi-hakki cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike yâ kadîmel ihsâne yâ men ihsânühû fevka külli ihsânin yâ mâlikeddünyâ vel-âhireti yâ sâdikal va’di lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn*
Allâhümme yessirlîl halâle min ındike ve keremike ve cûdike vec-al-hü min nasîbî*
Allâhümme ecib da’vetî bi-hakki sûretil vâkiati ve bi-hakki ismikel azîmil a’zami en-tücîbe da’vetîve bi-hurmeti seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve êlihî ve sahbihît tayyibînet tâhirîne ve seleme teslîmen ve bi-hakki fe-ka-cin mahmet Fettâhun, Kâdirun, Câmiun, Cevâdün, Mu’tî, Hayrürrâzikîn*
Muğnil bâisil fakîri, Tevvâbün, lâ yüâhizü bil-cerâim*
Allâhümme yâ Rabbe yessirlîbi-rızkin halâlinmin ındike vec-ma’ beynî ve beynehû vec-alhu min nasîbî ve yessirlîl halâle yâ zel celâli vel ikrâmi fî hâzihissâah*
Yâ Selâmü, Yâ Mün-ımü yessirlî rızkî ındeke yâ zel-celâli vel-ikrâm*
Yâ Kâfî ikfinî bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn*
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin, ve âlihî ve sahbihî ve selemle teslîma*
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin kemâ salleyte verhamte ve bârekte alâ ibrâhîmeve alâ âli İbrâhîme fil-âlemîne inneke hamîdün mecîd*
Allâhümme yâ berru, yâ kâfîİ yâ ğaniyyü, yâ fettâhu, yâ rezzâku, yâ vehhâbu, yâ kerîmu, yâ mu’tî, yâ cevâdü, yâ vasiu, yâ zel fadlil azîm*
Allâhümme rabbenâ enzil aaletynâ mâideten minessemâi tekûnü lenâ ıîden li-evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke ver-zuknâ ve ente hayrürrazikîn*
Allâhümme rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil-hakki ver-zuknâ ve ente hayrül fâtihîne, rabbe lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn*
Allâhu latîfün bi-ıbâdihî yerzuku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz*
Ecib bihurmeti cibrîle, ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve rıdvâne ve mâlikin ve rakîbin ve atîbin ve münkerin ve nekîrin, aleyhimüssalâtü vesselâmü ve bihurmeti kâle-bîle, kâle-bâbîle, ervabîle ervabâbîle seâdebîle, seâde bâbîle, sededebîle, sededebâbîle, innâ a’taynâ kel-kevser, fe-salli-li-rabbike veen har inne şânieke hüvel ebter.

Kaynanamın Dilini Bağlama Celbi

Aleyhinde bulunan ve hakkında fena sözler söyleyen bir kaynananın dilini bağlamak ve onu kendisine münkad ve musahhar kılıp zararından kurtulmak arzu eden kimse bu vefk-i şerifi bir saat-ı münasibede tahrir ve etrafına:

“Selâmün kavlen min rabbin rahîm” ayet-i kerimesini 91 defa yazıp o şahs-ı matlubun ismiyle validesi ismini ilave ile üzerinde taşır ise o adamın dili bağlanır. Mümkün değil aleyhinde bir söz söyleyemez.
www-ayirmacelbi-com

Boşanan Kocamı Geri Getirme Celbi

Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder.
Sure budur:
Karia Suresi
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.
Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse. Onun da anası Haviye. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.

Chevrolet

 

Bu yazımızda Chevrolet Modellerinden Captiva ve Aveo‘ nun tanıtımlarını yazacağız. Sıfır Chevrolet fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapacağız. İlk olarak Captiva ile başlayalım. Captiva bir Suv çeşidi olup yeni tasarlanmış ön ve arka görünümü ile karşımıza çıkıyor. 7 koltuklu araç aileniz ve sizlerden her türlü görevi almaya hazır halde. 2.0 litre 163 beygir gücündeki motoru ile 400 Nm’lik tork elde edilebiliyor. Motor Turbo Dizel özellikte olup 6 ileri otomatik şanzıman ile hizmet veriyor.
Motor değer ve özellikleri ile performans ve yakıt ekonomisinin dengesini güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Chevrolet captiva fiyat olarak incelediğimizde 85.000 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkmaktadır. İkinci aracımız ise chevrolet aveo bu modelin kuşkusuz en büyük özelliği Chevrolet araçların karakteristik özelliği olan yakıt ekonomisi ve mükemmel gücü bir arada sunma yeteneğidir. Start-Stop seçeneğine sahip model 1.3 lt’lik 75 hp’lik dizel motoru ile karşımıza çıkıyor. 3.7 lt/100 km’lik yakıt tüketimi ile 97 g/km emisyon değeri bulunan motor ne kadar iddaalı olduğunu ortaya koyuyor.
Yokuş kalkış desteği ve follow-me- home yani gecikmeli sönen far ile siz evinize giden kadar aracınız yolunuzu aydınlatıyor. Chevrolet aveo fiyatları 35.000 TL’den başlamaktadır. Chevrolet farkını hissetmek için siz hemen bir Chevrolet sahibi olabilir gelişen teknolojiye ayak uydurabilirsiniz.

Trabzon

Trabzon için aradığınız bütün ilanları hemen sizde buradan görebilirsiniz

İnternet artık emlak sektörü ile ilgili yakın bir şekilde bilgi sahibi olmamız için bizlere binlerce fırsat vermektedir. Eğer sizde satılık evler trabzon ilanları hakkında aradığınız tüm duyuruları hemen görmek ve değerlendirmek istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Eğer doğru bir daire alımı tercihinde yapmak istiyorsanız ve paranızı iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız hiç zaman kaybetmeden portalımız içerisinde yer alan satılık evler Trabzon kategorilerimiz ile bu beklentilerinizi giderebileceğinizi de söylemek isteriz.
Bakıldığında ziyaretçilerin bir diğer aradığı ilanlar ise Trabzon kiralık ev olmaktadır. Eğer kusursuz bir şekilde sizde şehrin her bölgesinden hem sahibinden hem de emlak aracılığı ile verilmiş olan duyuruları analiz edebilecek ve böylece tam da her yönden istediğiniz gibi bir daireyi tutmak için adım atabileceksiniz. Eğer sizde istediğiniz gibi bir yaşam alanına sahip olmak istiyorsanız daha ne bekliyorsunuz? Bunun içinde trabzon kiralık ev sayfamızın sizler için fazlası ile yeterli olacağını ifade etmek isteriz.
Eğer trabzon arsa fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu yönde yayınlanan güncel ilanları takip etmek istiyorsanız bunun içinde biçilmiş bir kaftan olduğumuzun altını çizmek isteriz. Artık sizde istediğiniz yerden ve maddi durumunuza göre bir arsa alımı yapmak için bir an evvel Trabzon arsa seçeneklerini değerlendirebileceksiniz. Bütün bunlar ve çok daha fazlası için sizleri de sitemize giriş yapmaya davet ediyoruz.

Evli Kişileri Ayırma Celbi

Evlilerin ayrılmaları maksatlı hazırlanan etkili uygulamalardır. Celpler tesir bakımınca çok kuvvetli işlemlerdir. Bu yönde dualarla okuma yapmak için aşağıdaki kerimeleri okuyabilirsiniz.
Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

İki Sevgiliyi Birbirinden Ayrıma Celbi

Kişilerin ayrılmaları için hazırlanan etkili işlemlerdir. Bekleme süreleri fazla fakat tesirleri oldukça kuvvetli olmaktadır. Ayrıca bu uygulama için aşağıdaki duayı da okuma yapabilirsiniz. Celile şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahıym* Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün se yec’alüllâhü ba’de usrin yüsrâ* Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm* Ve innallâhe biküm le raûfün rahıym* İnnallâhe kâne ğafûran rahıymâ* Fe innallâhe kâne afüvven kadîrâ* İnnallâhe kâne semîan basıyrâ* İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ* İnnallâhe kâne aleyküm rakıybâ* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* Ve yensurakellâhü narsan azîzâ* İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn* İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz* İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd* Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû* Hasbinallâhü ve nı’mel vekîl* Lâ yahzünühümül fezeul ekber* İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*